søndag 28. oktober 2012

Sloan and Shepherd 12 weeks old

Caravan Dhuu Dabuur "Sloan"

Caravan Dhuu Dabuur "Sloan"

Caravan Dhuu Dawar "Shepherd"

Caravan Dhuu Dawar "Shepherd"

Pretty boys posing together!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar